Manylion y mater

Consultation on Member Role Descriptions

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/09/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Hyd 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Ymgynghoriad ar y Disgrifiadau o Rolau’r Aelodau

Description (Welsh): Ymgynghori â’r Aelodau ynghylch y disgrifiadau drafft o’u rolau fel y’u darperir yn y Cyfansoddiad Model drafft diwygiedig.

Dogfennau

  • Consultation on Member Role Descriptions