Manylion y mater

To present the annual self-evaluation report of Education Services in Flintshire

The Education & Youth Portfolio undertakes an annual self-evaluation of the provision of education services to provide assurance to members that standards of education in Flintshire are good and that the needs of children and young people are being met. The report is produced in line with the Estyn Inspection Framework for Local Government Education Services.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/09/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Medi 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Addysg, y Gymraeg a Diwylliant

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Cyflwyno adroddiad hunanwerthuso blynyddol Gwasanaethau Addysg Sir y Fflint

Description (Welsh): Mae’r Portffolio Addysg ac Ieuenctid yn hunanwerthuso’i wasanaethau addysg bob blwyddyn er mwyn rhoi sicrwydd i’r aelodau bod safonau addysg yn Sir yn Fflint yn dda a bod anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu diwallu. Cynhyrchir yr adroddiad yn unol â Fframwaith Arolygu Estyn ar gyfer Gwasanaethau Addysg Llywodraeth Leol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • To present the annual self-evaluation report of Education Services in Flintshire.