Manylion y mater

North Wales Regional Partnership Board (NWRPB) Annual Report

Members note the work and progress undertaken in 2022/23 on the work areas being taken forward through the North Wales Regional Partnership Board.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/09/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 26 Hyd 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru

Description (Welsh): Bod Aelodau’n nodi'r gwaith a'r cynnydd yn 2022/23 ar y meysydd gwaith sy'n cael eu dwyn ymlaen trwy Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • North Wales Regional Partnership Board (NWRPB) Annual Report