Manylion y mater

Strategic Capital Plan Prioritisation

To ensure members are supportive of the prioritised schemes which will be taken forward with business Cases submitted to Welsh Government (WG) for consideration for Capital funding.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/08/2023

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 7 Medi 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Blaenoriaethau’r Cynllun Cyfalaf Strategol

Description (Welsh): Sicrhau bod yr aelodau’n gefnogol i’r cynlluniau sydd wedi’u blaenoriaethu, a fydd yn cael eu cyflwyno gydag achosion busnes i Lywodraeth Cymru (LlC) i’w hystyried am gyllid cyfalaf.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Strategic Capital Plan Prioritisation