Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2023/24 (Month 8)

To provide Members with the Revenue Budget Monitoring 2023/24 (Month 8) Report and Significant Variances.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/08/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Ion 2024 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Finance

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2023/24 (Mis 8)

Description (Welsh): I gyflwyno Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2023/24 (Mis 8) ac amrywiant sylweddol i’r Aelodau.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2023/24 (Month 8)