Manylion y mater

Corporate Self-assessment 2022/23

To provide Members with the final report, detailing a summary of the findings following Stage 2 completion including a summary of feedback following consultation and stakeholder engagement.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/08/2023

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 27 Medi 2023 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Hunanasesiad Corfforaethol 2022/23

Description (Welsh): I roi’r adroddiad terfynol i Aelodau, gyda chrynodeb o’r casgliadau ar ôl cwblhau Cam 2 yn cynnwys crynodeb o adborth ar ôl ymgynghoriad ac ymgysylltu â budd-ddeiliaid.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Corporate Self-assessment