Manylion y mater

Council Plan 2022/23 End of Year Performance Report

To review the Council Plan annual out-turn of progress against the Council Plan priorities identified for 2022/23.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/08/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Medi 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol gan gynnwys Iechyd a Diogelwch ac Adnoddau Dynol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Diwedd Blwyddyn ynghylch Perfformiad Cynllun y Cyngor 2022/23

Description (Welsh): Adolygu canlyniadau blynyddol Cynllun y Cyngor yn ôl y cynnydd a wnaed wrth gyflawni’r blaenoriaethau a bennwyd ynddo ar gyfer 2022/23

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Council Plan 2022/23 End of Year Performance Report