Manylion y mater

Capital Programme Monitoring 2023/24 (Month 4)

To present the Month 4 Capital Programme information for 2023/24.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/08/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Medi 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Monitro Rhaglen Gyfalaf 2023/24 (Mis 4)

Description (Welsh): Darparu gwybodaeth am Raglen Gyfalaf Mis 4 ar gyfer 2023/24

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Capital Programme Monitoring 2023/24 (Month 4)