Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy and Budget 2024/25

To update on the budget estimates and strategy for the setting of the 2024/25 budget and to refer to the relevant Overview and Scrutiny Committees.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/08/2023

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 19 Medi 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb 2024/25

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf yngl┼Ěn â’r amcangyfrifon ar gyfer y gyllideb a’r strategaeth ar gyfer pennu cyllideb 2024/25 a chyfeirio at y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu perthnasol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Medium Term Financial Strategy and Budget 2024/25