Manylion y mater

Procurement of a New Managed Agency Contract

To seek approval to award a contract to the preferred supplier following a
procurement process to ensure business continuity when the existing contract expires
on 28 August 2023.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Gorff 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Corfforaethol, Pobl a Datblygu Cyfundrefnol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Caffael Contract Asiantaeth a Reolir Newydd

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth i ddyfarnu contract i’r cyflenwr a ffefrir yn dilyn proses gaffael i sicrhau parhad busnes pan fydd y contract presennol yn dod i ben ar 28 Awst 2023.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Procurement of a New Managed Agency Contract