Manylion y mater

Ash dieback Update

To update members on how Flintshire County Council has confronted ash dieback in 2022/23 in line with the 2019 Ash Dieback Action Plan.


Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/08/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 12 Medi 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Y wybodaeth ddiweddaraf am glefyd coed ynn

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar sut mae Cyngor Sir y Fflint wedi mynd i’r afael â chlefyd coed ynn yn 2022/23 yn unol â Chynllun Gweithredu Clefyd Coed Ynn 2019.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Ash dieback Update