Manylion y mater

Rolling Review of the Employees Code of Conduct

 

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

Angen penderfyniad: 24 Hyd 2023 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Adolygiad Treigl o God Ymddygiad y Gweithwyr

Description (Welsh): Fel rhan o’r adolygiad treigl o’r Cyfansoddiad, mae angen i ni ystyried a oes angen unrhyw ddiwygiadau i’r Cod Ymddygiad y Gweithwyr i’w ddiweddaru.

Dogfennau

  • Rolling Review of the Employees Code of Conduct