Manylion y mater

C2A Update (to inc. Arosfa additional placements)

To highlight to elected members of Overview and Scrutiny Committee the work undertaken withing the Child to Adult team (C2A)

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 30/06/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 7 Medi 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Gwasanaethau Cymdeithasol)

Adran: Social Services

Title (Welsh): Diweddariad C2A (i gynnwys lleoliadau ychwanegol Arosfa)

Description (Welsh): Amlygu’r gwaith a wnaed o fewn y Tîm Plentyn i Oedolyn (C2A) i aelodau etholedig y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • C2A Update (to inc. Arosfa additional placements)