Manylion y mater

Funding and Flight Path Update

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 21 Meh 2023 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Cyllid a diweddariad llwybr hedfan

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau’r Pwyllgor ar y sefyllfa cyllido, a gweithrediad y fframwaith rheoli risg a llwybr hedfan.

Eitemau ar yr Rhaglen