Manylion y mater

Commercial Rent Write Off

To note and endorse the commercial decisions being taken to approve the write off of commercial rent arrears, estimated at £55.5k.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 01/06/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 20 Meh 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Corfforaethol, Rhaglen Gyfalaf ac Asedau

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Dileu Rhent Masnachol

Description (Welsh): Nodi a chymeradwyo'r penderfyniadau masnachol sy'n cael eu cymryd i gymeradwyo dileu ôl-ddyledion rhent masnachol, a amcangyfrifir yn £55.5k.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Commercial Rent Write Off for Bromborough Plastics Ltd