Manylion y mater

Communities for Work

To provide an update on the closure of the Communities for Work programme across Wales following the end of the European Structural Fund programmes.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/05/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 16 Mai 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cymunedau am Waith

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gau’r rhaglen Cymunedau am Waith ledled Cymru, wedi i raglenni Cronfa Strwythurol Ewrop ddod i ben.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Communities 4 Work