Manylion y mater

Annual Performance Report 2022/23

To approve the Annual Performance Report 2022/23 prior to endorsement by County Council.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 03/05/2023

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 18 Gorff 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2022/23

Description (Welsh): Cymeradwyo Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2022/23 cyn i’r Cyngor Sir roi sêl bendith iddo.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Annual Performance Report 2022/23