Manylion y mater

Prudential Indicators - Actuals 2022/23

To provide details of the Council’s actual Prudential Indicators for 2022/23 compared with the estimates set for Prudence and Affordability.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/04/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 18 Gorff 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Dangosyddion Darbodus – Gwirioneddol 2022/23

Description (Welsh): Mae’r adroddiad yn cynnwys manylion ynghylch gwir Ddangosyddion Darbodus y Cyngor ar gyfer 2022/23 o’i gymharu â’r amcangyfrifon a bennwyd o ran Darbodusrwydd a Fforddiadwyedd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Prudential Indicators - Actuals 2022/23