Manylion y mater

Tackling Inequality

To outline how the Council supporting early childhood education and care, primary and secondary education and all forms of post-16 education, training and lifelong learning to ensure an equitable education system for all.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/04/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 11 Mai 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg, Ieuenctid a Diwylliant

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Addysg ac Ieuenctid)

Adran: Education and Youth

Title (Welsh): Mynd i’r Afael ag Anghydraddoldeb

Description (Welsh): Amlinellu sut mae’r Cyngor yn cefnogi addysg a gofal blynyddoedd cynnar, addysg gynradd ac uwchradd a holl ffurfiau o addysg ôl-16, hyfforddiant a dysgu gydol oes i sicrhau system addysg deg i bawb.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Tackling Inequality