Manylion y mater

Parking Outside Schools and Enforcement

To review parking outside schools and advise Members of the current position.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 11/04/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 25 Ebr 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chludiant

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Stryd a Chludiant)

Adran: Streetscene and Transportation

Title (Welsh): Parcio y Tu Allan i Ysgolion a Gorfodaeth

Description (Welsh): Adolygu parcio y tu allan i ysgolion a chynghori aelodau am y sefyllfa bresennol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Parking Outside Schools and Enforcement