Manylion y mater

Planning for Dark Night Skies SPG

To formally adopt a Supplementary Planning Guidance Note on Planning for Dark Night Skies relating to lighting in the Clwydian Range and Dee Valley Area of Outstanding Natural Beauty (AONB), following earlier adoption by Wrexham and Denbighshire.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 25 Ebr 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Cynllunio ar gyfer CCA Awyr Dywyll

Description (Welsh): I fabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol yn ffurfiol ar Gynllunio ar gyfer Awyr Dywyll sy’n ymwneud â goleuadau yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ar ôl iddo gael ei fabwysiadu’n gynharach yn Wrecsam a Sir Ddinbych.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Planning for Dark Night Skies SPG