Manylion y mater

HyNet Carbon Capture Project; The Council's Local Impact Report for the Proposed Cross Country Carbon Dioxide Pipeline and Continued Member Engagement

To endorse the draft Local Impact Report and delegate any further versions/addendums that may be required during the examination process of the Carbon Dioxide Pipeline.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 25 Ebr 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Prosiect Dal Carbon HyNet; Adroddiad Effaith Lleol y Cyngor ar gyfer Piblinell Carbon Deuocsid arfaethedig traws gwlad

Description (Welsh): Cymeradwyo’r Adroddiad Effaith Lleol drafft a dirprwyo unrhyw fersiynau/atodiadau pellach allai fod eu hangen yn ystod y broses archwilio’r Biblinell Carbon Deuocsid.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • HyNet Carbon Capture Project; The Council’s Local Impact Report for the proposed cross country Carbon Dioxide Pipeline