Manylion y mater

Town Centre Regeneration Loans

To provide an update on the Welsh Government Town Centre Loan funding available for the Council to administer as part of Flintshire’s town centre regeneration programme.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 23 Mai 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Benthyciadau Adfywio Canol Trefi

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cyllid Benthyciad Canol Tref gan Lywodraeth Cymru sydd ar gael i’r Cyngor ei weinyddu fel rhan o raglen adfywio canol tref Sir y Fflint.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Town Centre Regeneration Loans