Manylion y mater

Adoption of Skin Piercing Byelaws

To recommend the adoption of byelaws in relation to skin piercing. These are in accordance with provisions of the Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982, Part VIII, sections 14 and 17.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 23 Mai 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cynllunio, Iechyd y Cyhoedd a Gwarchod y Cyhoedd

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Mabwysiadu Is-ddeddfau Tyllu’r Croen

Description (Welsh): Argymell mabwysiadu is-ddeddfau mewn perthynas â thyllu'r croen. Mae’r rhain yn unol â darpariaethau Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982, Rhan VIII, adrannau 14 a 17.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Adoption of Skin Piercing Byelaws