Manylion y mater

Pension Administration/Communication Update

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 29 Maw 2023 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Gweinyddu/ Cyfathrebu Pensiynau

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau’r Pwyllgor mewn perthynas â materion gweinyddu a chyfathrebu.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen