Manylion y mater

Governance Update

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Angen penderfyniad: 29 Maw 2023 by Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd

Cyswllt: Janet Kelly E-bost: janet.kelly@flintshire.gov.uk.

Title (Welsh): Diweddariad Llywodraethu

Description (Welsh): Rhoi diweddariad i Aelodau'r Pwyllgor ar faterion yn ymwneud â Llywodraethu.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen