Manylion y mater

Homelessness and Rough Sleeper Update Report

To provide an update on the work ongoing to mitigate Homelessness and support provided to rough sleepers.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 24/03/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 19 Ebr 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Tai

Prif Aelod: Aelod Cabinet Tai

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Y wybodaeth ddiweddaraf am Ddigartrefedd gan gynnwys Pobl sy’n Cysgu Allan

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith sy’n cael ei wneud i liniaru Digartrefedd a’r gefnogaeth a ddarperir i bobl sy’n cysgu allan.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Homelessness Update including Rough Sleepers