Manylion y mater

External Regulation Assurance

To endorse the summary of all external regulatory reports received during 2021/22 along with the Council’s responses.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/03/2023

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 22 Maw 2023 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Governance

Title (Welsh): Sicrwydd Rheoleiddio Allanol

Description (Welsh): Cefnogi’r crynodeb o’r holl adroddiadau rheoleiddio allanol a dderbyniwyd yn ystod 2021/22 ynghyd ag ymatebion y Cyngor.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • External Regulation Assurance