Manylion y mater

Corporate Self-Assessment 2021-22

To report on the findings and improvement plan following the completion of the Corporate Self-Assessment 2021/22.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/02/2023

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 22 Maw 2023 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Governance

Title (Welsh): Hunanasesiad Corfforaethol 2021-22

Description (Welsh): Adrodd am y canfyddiadau a chynllun gwella yn dilyn cwblhau Hunanasesiad Corfforaethol 2021/22

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Corporate Self-Assessment 2021-22