Manylion y mater

FCC Social Enterprise Update Report

To provide an update of social enterprise activity, achievements and future priorities

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 22/02/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Tach 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adroddiad Diweddaru am Fenter Gymdeithasol CSFf

Description (Welsh): I roi diweddariad am weithgareddau, cyflawniadau a blaenoriaethau’r fenter gymdeithasol yn y dyfodol.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • FCC Social Enterprise Update Report