Manylion y mater

Council Fund Revenue Budget 2023/24 - Final Closing Stage

To update on the final budget proposals for 2023/24 for recommendation to County Council

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/02/2023

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 23 Chwe 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyllideb Refeniw Cronfa'r Cyngor 2023/24 - Cam Cau Terfynol

Description (Welsh): Rhoi diweddariad ar y cynigion cyllideb terfynol ar gyfer 2023/24 i'w hargymell i'r Cyngor Sir

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Council Fund Revenue Budget 2023/24 - Final Closing Stage