Manylion y mater

Rolling Review of the Councillors Code of Conduct

To approve the changes to the Code of Conduct for Councillors that have been recommended by the Standards Committee as part of the rolling review of the Constitution.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: For Determination

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/02/2023

Angen penderfyniad: 4 Mai 2023 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Adolygiad Treigl o God Ymddygiad y Cynghorwyr

Description (Welsh): Cymeradwyo’r newidiadau a argymhellwyd gan y Pwyllgor Safonau i’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr fel rhan o adolygiad parhaus o’r Cyfansoddiad.

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Rolling Review of the Councillors Code of Conduct