Manylion y mater

Business Rate Write Offs in excess of £25,000

For cabinet to approve the write off of Business Rate balances in excess of £25,000
where it is no longer possible to collect the debts

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 07/02/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 14 Maw 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Gwasanaethau Corfforaethol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Dileu dros £25,000 o ddyledion Trethi Busnes

Description (Welsh): Y Cabinet i gymeradwyo dileu gwerth £25,000 a mwy o falansau Trethi Busnes ble nad yw’n bosibl casglu’r dyledion mwyach.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Business Rate Write Offs in excess of £25,000