Manylion y mater

Housing Revenue Account (HRA) 30 Year Financial Business Plan

The purpose of this report is to present for consideration and comment, the draft HRA 30-year Financial Business Plan and the proposed HRA Budget for 2023/24.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 19/01/2023

Angen penderfyniad: 24 Ion 2023 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Tai ac Asedau)

Adran: Housing and Communities

Title (Welsh): Cynllun Busines Ariannol 30 Blynedd Y Cyfrif Refeniw Tai (CRT)

Description (Welsh): I gyflwyno, er argymhelliad y Cyngor, Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2023/24, Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai a chrynodeb o’r Cynllun Busnes Ariannol 30 blynedd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Housing Revenue Account (HRA) 30 Year Financial Business Plan