Manylion y mater

Timings and schedule of Council meetings and meeting format

To consider the recommendations from the Constitution & Democratic Services Committee meeting on 12th January 2023 in relation to the timings and schedule of Council meetings and meeting format.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 19/01/2023

Angen penderfyniad: 24 Ion 2023 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Description (Welsh): Ystyried yr argymhellion o gyfarfod Pwyllgor Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd ar 12 Ionawr 2023 mewn perthynas ag amseru ac amserlen cyfarfodydd y Cyngor a fformat cyfarfodydd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Timings and schedule of Council meetings and meeting format