Manylion y mater

Q4 Treasury Management Update 2022/23

To provide an update on matters relating to the Council’s Treasury Management Policy, Strategy and Practices to the end of February 2023.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 19/01/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 22 Maw 2023 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): C4 Diweddariad Rheoli Trysorlys 2022/23

Description (Welsh): Darparu diweddariad ar faterion yn ymwneud â Pholisi, Strategaeth ac Arferion Rheoli Trysorlys y Cyngor hyd at ddiwedd Chwefror 2023.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Q4 Treasury Management Update 2022/23