Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 10)

To provide Members with the Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 10) Report and Significant Variances.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 19/01/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 9 Maw 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2022/23 (Mis 10)

Description (Welsh): I gyflwyno Adroddiad Monitro Cyllideb Refeniw 2022/23 (Mis 10) ac amrywiant sylweddol i’r Aelodau.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 10)