Manylion y mater

Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 9)

This regular monthly report provides the latest revenue budget monitoring position for 2022/23 for the Council Fund and Housing Revenue Account. The position is based on actual income and expenditure as at Month 9, and projects forward to year-end.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 19/01/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 23 Chwe 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid, Cynhwysiant, Cymunedau Cryf gan gynnwys Gwerth Cymdeithasol a Chaffael

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Monitro Cyllideb Refeniw 2022/23 (Mis 9)

Description (Welsh): Mae’r adroddiad misol rheolaidd hwn yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf am fonitro cyllideb refeniw 2022/23 Cronfa’r Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai. Mae’r sefyllfa yn seiliedig ar incwm a gwariant gwirioneddol fel yr oedd hyd at Fis 9 a rhagamcan ymlaen i ddiwedd y flwyddyn.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • Revenue Budget Monitoring 2022/23 (Month 9)