Manylion y mater

Minimum Revenue Provision - 2023/24 Policy

To present the Council’s draft policy on Minimum Revenue Provision.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 19/01/2023

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 23 Chwe 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Isafswm Darpariaeth Refeniw - Polisi 2023/24

Description (Welsh): Mae gofyn i Awdurdodau Lleol bob blwyddyn roi rhywfaint o’u hadnoddau refeniw o’r neilltu fel darpariaeth i ad-dalu dyledion. Mae’r adroddiad yn cyflwyno polisi drafft y Cyngor ar Isafswm Darpariaeth Refeniw.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Minimum Revenue Provision - 2023/24 Policy