Manylion y mater

North Wales Energy Strategy & Action Plan and Local Area Energy Plan

Adoption of Regional Energy Strategy & Action Plan and support for development of Local Area Energy Plans

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 19/01/2023

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 18 Ebr 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Strategaeth Ynni a Chynllun Gweithredu Gogledd Cymru a Chynllun Ynni Ardal Leol

Description (Welsh): Mabwysiadu Strategaeth Ynni a Chynllun Gweithredu Rhanbarthol a chefnogi datblygiad Cynlluniau Ynni Ardal Leol

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • North Wales Energy Strategy & Action Plan and Local Area Energy Plan