Manylion y mater

Rolling Review of the Councillors Code of Conduct

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Angen penderfyniad: 15 Maw 2023 by Pwyllgor y Cyfansoddiad a Gwasanaethau Democrataidd

Cyswllt: Chief Officer (Governance) (Tracey Cunnew).

Title (Welsh): Adolygiad Treigl o God Ymddygiad y Cynghorwyr

Description (Welsh): Cymeradwyo’r newidiadau a argymhellwyd gan y Pwyllgor Safonau i’r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr fel rhan o adolygiad parhaus o’r Cyfansoddiad.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen