Manylion y mater

Woodland Strategy (Urban Tree & Woodland Plan and Flintshire Forest)

To provide an update on delivering the Urban Tree and Woodland Plan and to seek members views on developing a Flintshire Forest

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 19/01/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 7 Chwe 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Strategaeth Coetir (Cynllun Coetir a Choed Dinesig a Choedwig Sir y Fflint)

Description (Welsh): Rhoi diweddariad am ddarparu’r Cynllun Coetir a Choed Dinesig a gofyn am farn Aelodau ar ddatblygu Coedwig Sir y Fflint.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Woodland Strategy (Urban Tree & Woodland Plan and Flintshire Forest)