Manylion y mater

Adoption of the Flintshire Local Development Plan (LDP).

To seek Members approval for the adoption of the Flintshire Local Development Plan (LDP)

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 19/01/2023

Angen penderfyniad: 24 Ion 2023 by Cyngor Sir y Fflint

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Sir y Fflint.

Description (Welsh): Ceisio cymeradwyaeth yr Aelodau i fabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Sir y Fflint.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Adoption of the Flintshire Local Development Plan (LDP).