Manylion y mater

Budget 2023/24 and the Welsh Local Government Provisional Settlement

To update on the budget estimate for 2023/24 and the implications of the Welsh Local Government Provisional Settlement which was received on 14th December.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 06/01/2023

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 17 Ion 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Cyllideb 2023/24 a Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru

Description (Welsh): I roi’r wybodaeth ddiweddaraf ac amcangyfrif o’r gyllideb ar gyfer 2023/24 a goblygiadau Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru a gafwyd ar 14 Rhagfyr

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Budget 2023/24 and the Welsh Local Government Provisional Settlement