Manylion y mater

Governance and Audit Committee Action Tracking

To inform the Committee of the actions resulting from points raised at previous Governance and Audit Committee meetings.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2023

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 25 Ion 2023 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Rheolwr Archwilio Mewnol, Perfformiad a Rheoli Risg

Adran: Governance

Title (Welsh): Olrhain Gweithred y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Description (Welsh): Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y camau gweithredu sy’n codi o’r pwyntiau a godwyd mewn cyfarfodydd Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio blaenorol.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Governance and Audit Committee Action Tracking