Manylion y mater

Annual Governance Statement 2021/22 Mid-year Progress Report

To provide the Governance and Audit Committee with an update of the progress made against managing the issues identified within the 2021/22 Annual Governance Statement.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2023

Report Type: (All Report Types);

Angen penderfyniad: 22 Maw 2023 by Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Llywodraethu)

Adran: Governance

Title (Welsh): Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021/22 Adroddiad Cynnydd Canol Blwyddyn

Description (Welsh): Darparu diweddariad i'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o'r cynnydd a wnaed yn erbyn rheoli'r materion a nodwyd o fewn Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2021/22.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Annual Governance Statement 2021/22 Mid-year Progress Report