Manylion y mater

Medium Term Financial Strategy and Budget 2023/24 - Welsh Local Government Provisional Settlement

The purpose of the report is to 1) update on the key headlines and financial impacts of the Welsh Local Government Provisional Settlement 2) provide feedback from the series of specific Overview & Scrutiny Committees 3) update on changes and risks to the additional budget requirement for the 2023/24 financial year and 4) update on the work being undertaken on the range of budget solutions available to the Council in order to set a legal and balanced budget.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 04/01/2023

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 12 Ion 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol

Prif Aelod: Aelod Cabinet Cyllid a Gwerth Cymdeithasol

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr, Rheolwr Cyllid Corfforaethol

Adran: Chief Executive's

Title (Welsh): Strategaeth Ariannol Tymor Canolig a Chyllideb 2023/24 - Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru

Description (Welsh): Pwrpas yr adroddiad yw 1) rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am effeithiau ariannol a phenawdau allweddol Setliad Dros Dro Llywodraeth Leol Cymru 2) rhoi adborth o'r gyfres o Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu penodol 3) rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau a’r peryglon i'r gofyniad cyllideb ychwanegol ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24 a 4) rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith sy'n cael ei wneud ynghylch y datrysiadau cyllidebol sydd ar gael i'r Cyngor er mwyn gosod cyllideb gyfreithiol a chytbwys.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Medium Term Financial Strategy and Budget 2023/24