Manylion y mater

North Wales Growth Deal – Quarter 2 Performance

To provide an update on the performance of the North Wales Economic Ambition Board and its activities.

Math o benderfyniad: Non-key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Notice of proposed decision first published: 04/01/2023

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 10 Ion 2023 by Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Amgylchedd a’r Economi

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Perfformiad Chwarter 2 - Bargen Dwf Gogledd Cymru

Description (Welsh): Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar berfformiad Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a’i weithgareddau.

Penderfyniadau

Agenda items

Dogfennau

  • North Wales Growth Deal – Quarter 2 Performance