Manylion y mater

Climate Change Strategy

To provide an update on progress within the climate change programme.

Math o benderfyniad: Key

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 20/12/2022

Report Type: Strategic;

Angen penderfyniad: 23 Chwe 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Adroddiad ar Gynnydd y Rhaglen Newid yn yr Hinsawdd

Description (Welsh): Darparu diweddariad ar gynnydd o fewn y rhaglen newid yn yr hinsawdd.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Climate Change Programme Progress Report