Manylion y mater

Memorials/Legacy in the Countryside Policy

To agree a new policy to deal with memorials and legacy requests within greenspaces and the countryside.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Cyhoeddwyd hysbysiad o benderfyniad arfaethedig gyntaf: 20/12/2022

Report Type: Operational;

Angen penderfyniad: 23 Chwe 2023 by Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a’r Economi

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog (Cynllunio, Amgylchedd ac Economi)

Adran: Planning, Environment and Economy

Title (Welsh): Polisi Cofebion/Eitemau Coffa yng Nghefn Gwlad

Description (Welsh): Cytuno ar bolisi newydd i fynd i’r afael â cheisiadau am gofebion ac eitemau coffa o fewn mannau gwyrdd a chefn gwlad.

Penderfyniadau

Eitemau ar yr Rhaglen

Dogfennau

  • Memorials/Legacy in the Countryside Policy